පිළියන්දල යුනයිටඩ් ක්‍රීඩා සමාජය

පිළියන්දල යුනයිටඩ් ක්‍රීඩා සමාජය

පිළියන්දල යුනයිටඩ් ක්‍රීඩා සමාජය පස්වෙනි වරටත් පවත්වනු ලබන සය සාමාජික මහා ක්‍රිකට් තරඟාවලිය, 2017 සැප්තැම්බර් මස 17 වෙනි දින උදෑසන 9.00 සිට එදින දිනය පුරාම.


English සිංහල Русский 中文 svenska தமிழ் 


ව්‍යාපාරය පිළිබඳව

ස්වභාවයක්‍රීඩා කටයුතු, ශරීර සුවතා සහ විනෝද
පැවැත්මව්‍යාපාරය සාර්ථකව කරගෙන යයි!
ජනප්‍රියත්වය228 ක් පමණ වූ පාරිභෝගිකයන්

පිළියන්දල යුනයිටඩ් ක්‍රීඩා සමාජය - අපගේ චලන චිත්‍ර එකතුව

ටෙනිස් බෝල වැඩ කිඩ

ටෙනිස් බෝල වැඩ කිඩ

ටෙනිස් බොලේ ස්වින්ග් කරමු

ක්‍රිකට් ෂොට්ස්

ක්‍රිකට් ෂොට්ස්

පුල් ෂොට් එක ගහන හැටි

ක්‍රිකට් රහස්  01

ක්‍රිකට් රහස් 01

ලෙග් සයිඩ් ගහන විදිය

ක්‍රිකට් රහස් 02

ක්‍රිකට් රහස් 02

කොහොමද වේගෙන් ගහන්නේ?


අපව අමතන්න

ලිපිනයSampath Perera (Manager), United Cricket Club,
Piliyandala
Western (10280),
Sri Lanka
දුරකථන0773076946
ඊ මේල්ක්ලික් කරන්න
වෙබ් අඩවියhttp://united.bu.lk

සිතියමේ සොයන්න


පිළියන්දල යුනයිටඩ් ක්‍රීඩා සමාජය
Copyright © 2013-2017 | united.bu.lk

A Member of Bu.lk™